Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kopperud skole
Vestre Totenveg 234 - 236
2817 GJØVIK
Org.nr 975294935
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,8 49,2 47,8 46,6 46,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,4 11,4 11,6 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,5 70,7 84,9 85,5 64,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 14,7 12,2 12,3 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,9 12,4 13,3 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 11,6 12,5 11,5 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,8 15,8 16,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 97,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 31 936 31 990 31 080 30 241 29 725
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 63 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no