Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Koppang skole
Skoleveien 50
2480 KOPPANG
Org.nr 975273431
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stor-Elvdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 14,0 14,2 13,8 14,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,7 10,9 11,7 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4 61,3 48,3 57,6 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 17,3 20,4 18,6 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,9 11,1 12,1 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,7 13,0 14,0 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,1 89,3 89,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 062 9 443 9 538 9 367 10 065
Undervisningstimer totalt per elev 66 63 68 63 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no