Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kopervik skole
Asaldalvegen 115
4250 KOPERVIK
Org.nr 975275140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,9 27,9 28,5 32,6 32,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,4 13,6 11,9 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 8 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,6 61,5 42,5 40,8 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 19,2 28,2 26,0 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,4 13,7 12,0 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 18,2 22,3 18,9 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,8 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 157 18 226 18 582 21 546 21 275
Undervisningstimer totalt per elev 53 55 54 62 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no