Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Konsvik skole
Skolhåjen
8752 KONSVIKOSEN
Org.nr 975287149
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lurøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,3 5,3 5,3 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,9 5,3 6,3 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,1 35,7 27,6 32,7 50,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 18,6 18,6 18,6 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,8 4,9 4,9 7,0 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 11,7 7,7 7,7 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 10,7 8,0 9,2 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 81,3 80,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 906 3 504 3 504 3 504 2 936
Undervisningstimer totalt per elev 112 100 130 110 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no