Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Konsmo skole
Audnedalsveien 2725
4525 KONSMO
Org.nr 975271668
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lyngdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,5 9,7 8,9 8,7 9,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,4 11,5 12,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,4 40,3 40,7 50,0 40,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,5 25,6 24,8 22,9 28,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,3 11,4 12,5 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 12,8 13,0 13,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 511 6 489 5 828 5 942 6 308
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 65 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no