Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Konsmo skole
Audnedalsveien 2725
4525 KONSMO
Org.nr 975271668
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Audnedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,0 9,5 9,7 8,9 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 11,4 11,4 11,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 30,4 40,3 40,7 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 34,5 25,6 24,8 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 11,2 11,3 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 12,6 12,8 13,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 825 6 511 6 489 5 828 5 942
Undervisningstimer totalt per elev 79 65 65 65 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no