Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Konnerud skole
Malmveien 19
3031 DRAMMEN
Org.nr 975284425
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,2 26,7 27,9 30,9 32,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 17,5 17,1 15,9 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,1 83,4 115,7 76,2 93,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 19,8 13,9 19,0 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 17,6 17,1 15,8 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 21,6 20,9 18,0 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 20 157 18 649 19 492 20 854 23 111
Undervisningstimer totalt per elev 46 42 43 47 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no