Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kongsvinger ungdomsskole Kongsvinger kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 46,7 18,4 107,4 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 8,9 8,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 31 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3 28,4 27,4 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 30,5 29,1 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 8,1 10,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 18,8 11,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,1 14,7 14,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 8,7 13,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 12,8 13,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,1 20,0 16,4 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 82,1 91,3 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 24 633 12 532 69 761 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 50 79 81 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no