Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kongsvinger ungdomsskole Kongsvinger kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 46,7 158,2 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,7 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 30 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3 59,7 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 19,1 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,9 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 16,4 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,1 16,7 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 14,1 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,1 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,1 22,1 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 95,4 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 24 633 101 812 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 50 57 63 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no