Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 46,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 24 633
Undervisningstimer totalt per elev 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no