Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kongsvinger ungdomsskole Kongsvinger kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 46,7 176,6 2 190,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,3 11,2 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 36 376 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3 54,8 57,8 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 20,3 17,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,5 12,0 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 16,8 14,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,1 16,4 15,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 13,7 14,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,8 15,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,1 21,7 17,9 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 93,9 96,9 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 24 633 114 344 1 385 118 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 50 58 64 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no