Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kongsvinger ungdomsskole Kongsvinger kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 169,9 2 116,9 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,7 11,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 33 327 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,0 56,1 63,8 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 19,2 15,4 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,7 12,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,4 13,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 14,6 15,3 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 94,1 97,2 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 004 110 800 1 336 145 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 64 61 64 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no