Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 004
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no