Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kongsvinger ungdomsskole Kongsvinger kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,9 179,4 2 080,7 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 11,5 11,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 30 329 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 173,6 62,4 64,0 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 16,8 15,8 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,3 12,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 13,4 13,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,5 15,6 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 96,5 97,1 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 145 116 232 1 319 429 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 69 62 63 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no