Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 173,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 145
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no