Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kongsvinger ungdomsskole Kongsvinger kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 178,4 2 066,1 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,9 11,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 27 306 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,5 70,3 69,2 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 15,1 14,8 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,5 12,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,3 13,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 15,0 15,6 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 97,8 97,7 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 732 113 556 1 304 353 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no