Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 26,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 732
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no