Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kongsvinger ungdomsskole Kongsvinger kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 178,0 2 049,6 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,2 11,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 28 314 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,7 67,4 68,0 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 16,0 15,3 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,4 12,6 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 15,9 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 15,1 15,8 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 96,2 97,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 611 111 828 1 289 410 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 51 58 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no