Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 26,7 27,9 24,7 46,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 10,9 9,6 10,3 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 1 2 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,7 184,5 173,6 123,0 81,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 5,3 5,2 7,7 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 14,6 12,7 13,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 17,7 14,7 16,9 23,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 92,6 96,7 95,4 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 14 611 15 732 17 145 15 004 24 633
Undervisningstimer totalt per elev 51 60 69 64 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no