Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger ungdomsskole
Markensvegen 20
2212 KONGSVINGER
Org.nr 974576112
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 27,9 24,7 46,7 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 9,6 10,3 13,1 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,5 173,6 123,0 81,3 100,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 5,2 7,7 13,0 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 12,7 13,7 17,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 14,7 16,9 23,1 22,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,1 22,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 96,7 95,4 99,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 732 17 145 15 004 24 633 24 024
Undervisningstimer totalt per elev 60 69 64 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no