Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat)
Otervegen 26
2211 KONGSVINGER
Org.nr 918522859
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,7
Antall elever per årsverk til undervisning 21,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 60,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 24,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 24,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 186
Undervisningstimer totalt per elev 35
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no