Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat)
Otervegen 26
2211 KONGSVINGER
Org.nr 918522859
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 1,7
Kongsvinger kommune 185,5 189,8 182,8 176,6 178,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 21,3
Kongsvinger kommune 11,8 11,4 11,7 12,3 11,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 1
Kongsvinger kommune 32 34 37 36 37
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 34,0
Kongsvinger kommune 62,2 57,3 53,5 54,8 53,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 60,6
Kongsvinger kommune 17,0 18,2 20,0 20,3 20,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 24,0
Kongsvinger kommune 12,4 12,2 12,5 12,5 12,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 0,0
Kongsvinger kommune 14,3 13,9 14,4 16,8 17,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 24,0
Kongsvinger kommune 15,0 14,7 14,9 16,4 15,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 24,0
Kongsvinger kommune 13,7 13,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 0,0
Kongsvinger kommune 15,8 15,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 0,0
Kongsvinger kommune 21,7 20,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 62,5
Kongsvinger kommune 97,3 95,1 92,8 93,9 95,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 1 186
Kongsvinger kommune 118 878 123 311 119 103 114 344 116 772
Innlandet fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Kongsvinger Montessoriskole Sa (privat) 35
Kongsvinger kommune 60 62 61 58 60
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no