Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 176,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 36
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 114 344
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no