Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 7,2 10,4 12,9 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 9,0 9,9 11,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 5 4 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,8 14,1 22,1 32,2 28,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 64,0 42,0 30,8 30,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 11,6 10,4 10,2 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 32,0 30,5 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 14,4 19,1 19,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,1 85,7 73,7 74,8 82,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 346 5 322 7 079 8 303 12 532
Undervisningstimer totalt per elev 101 82 73 65 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no