Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 178,0 178,4 179,4 169,9 158,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,9 11,5 11,7 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 28 27 30 33 30
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,4 70,3 62,4 56,1 59,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 15,1 16,8 19,2 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,5 12,3 12,7 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 14,3 13,4 13,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,0 14,5 14,6 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 97,8 96,5 94,1 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 111 828 113 556 116 232 110 800 101 812
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 62 61 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no