Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Kongsvinger kommune 186,8 185,5 189,8 182,8 176,6
Hedmark fylke 2 136,8 2 174,9 2 180,2 2 218,9 2 190,8
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Kongsvinger kommune 12,0 11,8 11,4 11,7 12,3
Hedmark fylke 11,6 11,3 11,2 11,0 11,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kongsvinger kommune 30 32 34 37 36
Hedmark fylke 337 336 359 356 376
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kongsvinger kommune 66,9 62,2 57,3 53,5 54,8
Hedmark fylke 65,4 65,3 60,6 60,7 57,8
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kongsvinger kommune 15,9 17,0 18,2 20,0 20,3
Hedmark fylke 15,8 15,4 16,5 16,0 17,2
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kongsvinger kommune 12,2 12,4 12,2 12,5 12,5
Hedmark fylke 12,5 12,3 12,3 11,9 12,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kongsvinger kommune 15,9 14,3 13,9 14,4 16,8
Hedmark fylke 14,1 13,5 13,3 13,5 14,0
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kongsvinger kommune 14,9 15,0 14,7 14,9 16,4
Hedmark fylke 15,7 15,5 15,5 15,3 15,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kongsvinger kommune 13,7
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kongsvinger kommune 15,8
Hedmark fylke 15,6
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kongsvinger kommune 21,7
Hedmark fylke 17,9
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kongsvinger kommune 94,8 97,3 95,1 92,8 93,9
Hedmark fylke 97,4 97,2 96,6 96,8 96,9
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Kongsvinger kommune 118 174 118 878 123 311 119 103 114 344
Hedmark fylke 1 346 983 1 373 070 1 382 325 1 401 675 1 385 118
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Kongsvinger kommune 60 60 62 61 58
Hedmark fylke 61 63 64 65 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no