Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Askim kommune 167,8 168,3 168,0 171,3 170,5
Bamble kommune 151,5 150,7 154,1 170,7 161,2
Frogn kommune 156,8 167,7 182,5 194,1 189,4
Førde kommune 155,6 157,2 162,2 169,8 171,3
Gjesdal kommune 145,9 146,5 148,8 150,0 153,9
Herøy kommune 112,4 113,8 116,5 116,5 116,9
Hole kommune 85,5 79,0 77,9 76,6 82,5
Kongsvinger kommune 186,8 185,5 189,8 182,8 176,6
Levanger kommune 240,6 225,5 231,6 235,5 226,2
Malvik kommune 167,4 166,8 171,4 166,4 162,1
Mandal kommune 166,6 163,1 168,6 166,0 171,9
Meland kommune 109,7 125,6 127,1 137,9 135,6
Os kommune 202,8 208,3 209,4 219,4 243,4
Randaberg kommune 149,3 146,3 150,9 152,3 137,1
Re kommune 115,8 111,5 108,8 107,6 107,5
Sogndal kommune 88,8 88,1 86,8 88,5 92,4
Stord kommune 233,6 228,7 229,7 232,3 231,6
Strand kommune 154,1 153,9 179,7 169,9 174,3
Sund kommune 79,1 84,5 84,9 89,1 98,7
Time kommune 226,4 228,4 228,1 236,5 236,1
Vennesla kommune 167,0 169,5 177,8 181,7 187,3
Verdal kommune 174,4 173,3 173,4 173,2 179,5
Ørland kommune 56,6 53,6 56,4 57,9 55,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Askim kommune 13,0 13,1 12,9 12,9 13,4
Bamble kommune 12,8 12,3 11,9 10,8 11,4
Frogn kommune 14,3 13,0 12,1 11,3 11,6
Førde kommune 12,7 12,8 12,7 12,2 11,8
Gjesdal kommune 12,3 12,5 12,7 12,7 12,4
Herøy kommune 11,8 11,8 11,6 11,7 11,4
Hole kommune 11,4 11,7 12,0 12,3 12,2
Kongsvinger kommune 12,0 11,8 11,4 11,7 12,3
Levanger kommune 11,5 12,4 12,3 11,9 12,5
Malvik kommune 12,7 12,7 12,5 13,0 13,3
Mandal kommune 14,3 14,5 14,2 14,8 13,6
Meland kommune 11,9 11,3 11,0 10,4 11,1
Os kommune 14,7 14,9 15,1 14,8 13,6
Randaberg kommune 11,4 11,9 11,5 11,5 12,4
Re kommune 11,1 12,0 12,2 12,6 12,8
Sogndal kommune 11,7 12,2 12,1 11,8 11,1
Stord kommune 12,1 12,8 12,5 12,4 12,2
Strand kommune 13,7 13,2 12,7 12,3 12,2
Sund kommune 12,8 12,6 13,0 12,3 12,3
Time kommune 12,6 13,3 13,4 12,9 13,0
Vennesla kommune 12,3 12,1 11,9 11,8 11,7
Verdal kommune 12,4 12,4 12,1 12,0 12,0
Ørland kommune 12,3 11,8 11,1 11,1 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen
Askim kommune 21 19 21 22 22
Bamble kommune 17 19 20 21 21
Frogn kommune 32 31 28 27 32
Førde kommune 14 13 15 16 16
Gjesdal kommune 23 28 27 36 33
Herøy kommune 13 13 14 15 15
Hole kommune 14 13 13 14 19
Kongsvinger kommune 30 32 34 37 36
Levanger kommune 42 40 45 50 48
Malvik kommune 18 21 21 22 25
Mandal kommune 28 30 33 46 37
Meland kommune 21 24 26 30 35
Os kommune 39 39 44 39 48
Randaberg kommune 14 8 11 11 10
Re kommune 13 17 18 16 15
Sogndal kommune 9 8 11 11 12
Stord kommune 28 26 25 28 27
Strand kommune 42 42 39 41 41
Sund kommune 15 17 17 19 22
Time kommune 35 30 34 33 37
Vennesla kommune 28 27 30 37 40
Verdal kommune 35 34 42 42 41
Ørland kommune 6 7 7 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Askim kommune 92,7 105,4 95,4 93,8 96,2
Bamble kommune 97,7 88,4 82,2 76,6 76,8
Frogn kommune 62,0 65,6 71,3 74,8 62,2
Førde kommune 130,3 138,9 125,7 118,7 111,7
Gjesdal kommune 69,5 58,9 63,4 47,6 51,8
Herøy kommune 89,1 89,3 82,7 80,1 78,5
Hole kommune 59,9 65,0 63,9 59,6 47,5
Kongsvinger kommune 66,9 62,2 57,3 53,5 54,8
Levanger kommune 59,9 62,2 56,4 50,5 54,1
Malvik kommune 105,5 91,6 90,2 87,1 77,2
Mandal kommune 73,7 68,9 62,9 47,1 56,0
Meland kommune 57,2 51,3 47,0 42,0 38,0
Os kommune 68,8 70,9 63,5 74,8 62,4
Randaberg kommune 106,0 190,1 133,8 142,1 148,9
Re kommune 90,8 72,5 66,9 75,7 82,8
Sogndal kommune 101,8 116,5 84,3 88,1 82,3
Stord kommune 88,9 97,6 99,8 89,8 93,9
Strand kommune 42,8 42,2 45,7 44,8 45,7
Sund kommune 60,4 55,4 58,3 51,4 50,2
Time kommune 73,1 86,5 76,6 79,3 72,5
Vennesla kommune 63,4 67,2 62,9 50,8 49,0
Verdal kommune 53,6 54,4 44,2 43,6 45,2
Ørland kommune 99,8 81,4 76,2 80,5 66,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Askim kommune 12,6 11,2 12,4 12,6 12,7
Bamble kommune 11,3 12,4 12,9 12,6 13,1
Frogn kommune 20,7 18,2 15,5 13,7 16,8
Førde kommune 8,9 8,4 9,1 9,3 9,6
Gjesdal kommune 15,9 19,1 18,2 23,9 21,7
Herøy kommune 11,8 11,5 12,2 12,9 12,9
Hole kommune 16,1 16,1 17,0 18,7 23,1
Kongsvinger kommune 15,9 17,0 18,2 20,0 20,3
Levanger kommune 17,3 17,9 19,4 21,4 21,1
Malvik kommune 10,6 12,3 12,5 13,5 15,6
Mandal kommune 17,0 18,3 19,8 27,5 21,5
Meland kommune 18,8 18,9 20,4 22,1 26,1
Os kommune 19,1 18,6 21,0 17,6 19,6
Randaberg kommune 9,4 5,3 7,4 6,9 7,4
Re kommune 11,0 14,8 16,4 15,1 13,9
Sogndal kommune 10,4 9,4 13,1 12,2 12,5
Stord kommune 12,0 11,3 10,8 12,1 11,5
Strand kommune 27,2 27,4 22,0 24,1 23,7
Sund kommune 18,8 20,7 20,1 21,8 21,9
Time kommune 15,3 13,1 15,1 14,1 15,6
Vennesla kommune 16,9 15,9 16,7 20,6 21,1
Verdal kommune 20,0 19,7 24,0 24,4 22,9
Ørland kommune 10,8 13,3 13,2 12,6 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Askim kommune 14,5 14,8 14,6 14,0 14,2
Bamble kommune 13,8 13,2 12,7 11,8 12,3
Frogn kommune 15,2 14,0 13,9 12,2 12,8
Førde kommune 13,0 13,9 13,8 13,1 12,7
Gjesdal kommune 12,1 12,8 13,3 14,0 13,8
Herøy kommune 12,4 12,5 12,4 12,3 11,8
Hole kommune 11,6 12,4 12,4 12,7 12,7
Kongsvinger kommune 12,2 12,4 12,2 12,5 12,5
Levanger kommune 12,1 12,5 12,8 12,1 12,9
Malvik kommune 13,7 13,8 14,0 14,2 14,5
Mandal kommune 16,3 16,0 15,5 16,1 15,1
Meland kommune 13,2 12,5 11,9 11,3 11,1
Os kommune 16,0 15,9 16,1 15,9 14,5
Randaberg kommune 12,8 12,5 12,4 12,3 13,3
Re kommune 11,8 13,5 13,9 13,4 13,7
Sogndal kommune 11,9 12,0 12,0 12,5 11,9
Stord kommune 13,1 13,6 13,4 13,0 12,4
Strand kommune 14,5 14,2 13,7 13,2 13,3
Sund kommune 13,4 12,7 13,4 12,4 12,5
Time kommune 13,1 14,1 14,2 13,5 13,8
Vennesla kommune 13,2 12,8 12,5 12,8 12,6
Verdal kommune 12,5 12,6 12,4 11,8 11,8
Ørland kommune 13,0 13,2 12,1 12,2 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Askim kommune 14,6 14,1 14,0 15,3 16,1
Bamble kommune 15,0 14,3 14,4 12,1 13,1
Frogn kommune 17,5 15,5 13,2 13,9 13,9
Førde kommune 16,4 15,1 15,2 14,9 14,3
Gjesdal kommune 16,5 15,6 15,6 13,6 13,1
Herøy kommune 14,3 13,9 13,8 14,3 14,5
Hole kommune 14,7 13,9 14,9 15,8 14,8
Kongsvinger kommune 15,9 14,3 13,9 14,4 16,8
Levanger kommune 13,8 16,3 15,2 15,4 15,9
Malvik kommune 14,9 14,1 13,2 13,8 14,5
Mandal kommune 14,9 15,8 16,3 17,2 15,3
Meland kommune 13,5 12,8 13,0 11,9 15,0
Os kommune 16,3 16,9 17,7 16,9 16,2
Randaberg kommune 12,1 14,5 13,5 13,4 14,7
Re kommune 12,4 12,1 11,9 14,7 14,9
Sogndal kommune 14,9 17,0 16,6 14,3 13,3
Stord kommune 13,9 14,9 14,8 15,2 16,0
Strand kommune 16,0 14,9 14,1 14,1 13,7
Sund kommune 15,6 16,5 17,0 17,0 16,3
Time kommune 15,1 15,1 15,7 15,4 14,9
Vennesla kommune 13,9 14,2 14,1 13,1 13,3
Verdal kommune 16,9 16,7 15,8 17,7 17,3
Ørland kommune 15,1 13,2 12,8 12,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning
Askim kommune 18,1 18,2 17,5 17,4 18,1
Bamble kommune 17,3 17,0 16,9 16,6 17,8
Frogn kommune 19,1 16,6 16,1 15,7 16,7
Førde kommune 16,2 16,6 16,6 15,9 15,6
Gjesdal kommune 15,5 15,3 16,8 17,7 16,6
Herøy kommune 15,3 15,5 15,4 15,6 14,9
Hole kommune 16,0 15,3 15,8 16,2 16,9
Kongsvinger kommune 14,9 15,0 14,7 14,9 16,4
Levanger kommune 16,2 17,5 17,0 16,9 17,4
Malvik kommune 17,0 18,2 17,6 18,1 18,1
Mandal kommune 18,1 18,3 18,4 18,1 17,4
Meland kommune 16,3 15,9 15,3 14,5 16,6
Os kommune 19,0 19,9 19,8 20,0 18,6
Randaberg kommune 15,9 17,6 17,2 17,2 18,3
Re kommune 16,5 15,8 17,4 18,1 18,3
Sogndal kommune 16,5 17,1 16,9 17,6 15,4
Stord kommune 18,9 18,6 18,5 18,2 17,6
Strand kommune 17,9 17,6 16,4 16,1 15,9
Sund kommune 16,9 17,7 18,1 17,0 16,4
Time kommune 17,5 18,1 18,2 17,7 17,6
Vennesla kommune 16,7 16,8 16,2 16,6 16,0
Verdal kommune 17,5 17,2 16,7 16,1 16,4
Ørland kommune 16,3 16,0 15,0 14,9 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Askim kommune 16,4
Bamble kommune 15,9
Frogn kommune 15,1
Førde kommune 13,9
Gjesdal kommune 15,5
Herøy kommune 13,2
Hole kommune 15,3
Kongsvinger kommune 13,7
Levanger kommune 15,3
Malvik kommune 16,2
Mandal kommune 15,5
Meland kommune 14,1
Os kommune 16,4
Randaberg kommune 16,8
Re kommune 17,0
Sogndal kommune 14,1
Stord kommune 15,4
Strand kommune 13,8
Sund kommune 15,4
Time kommune 16,2
Vennesla kommune 14,6
Verdal kommune 13,7
Ørland kommune 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Askim kommune 17,8
Bamble kommune 19,2
Frogn kommune 16,3
Førde kommune 16,0
Gjesdal kommune 18,2
Herøy kommune 14,5
Hole kommune 18,2
Kongsvinger kommune 15,8
Levanger kommune 17,9
Malvik kommune 19,7
Mandal kommune 18,2
Meland kommune 16,2
Os kommune 19,3
Randaberg kommune 19,0
Re kommune 17,4
Sogndal kommune 15,8
Stord kommune 18,2
Strand kommune 17,4
Sund kommune 16,1
Time kommune 18,2
Vennesla kommune 16,7
Verdal kommune 15,6
Ørland kommune 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Askim kommune 21,0
Bamble kommune 18,7
Frogn kommune 19,2
Førde kommune 17,5
Gjesdal kommune 16,8
Herøy kommune 17,5
Hole kommune 18,0
Kongsvinger kommune 21,7
Levanger kommune 19,8
Malvik kommune 19,3
Mandal kommune 18,9
Meland kommune 20,7
Os kommune 21,8
Randaberg kommune 19,5
Re kommune 21,7
Sogndal kommune 16,7
Stord kommune 20,5
Strand kommune 17,6
Sund kommune 18,4
Time kommune 19,2
Vennesla kommune 17,3
Verdal kommune 21,7
Ørland kommune 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Askim kommune 90,0 90,4 90,7 88,8 90,1
Bamble kommune 98,2 97,4 99,8 95,8 97,0
Frogn kommune 96,8 96,5 95,5 95,1 93,6
Førde kommune 97,7 97,3 94,3 94,1 95,8
Gjesdal kommune 94,3 95,3 95,3 97,1 96,8
Herøy kommune 99,4 98,4 95,9 98,2 98,6
Hole kommune 93,4 95,3 98,2 98,7 97,5
Kongsvinger kommune 94,8 97,3 95,1 92,8 93,9
Levanger kommune 99,9 99,9 99,3 99,4 97,6
Malvik kommune 97,9 97,8 99,5 98,3 99,3
Mandal kommune 100,0 95,3 98,9 98,9 99,3
Meland kommune 99,4 93,6 99,8 98,7 98,9
Os kommune 100,0 99,5 99,8 99,7 99,4
Randaberg kommune 93,7 99,1 97,6 96,7 97,1
Re kommune 92,6 96,0 94,1 96,6 97,0
Sogndal kommune 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Stord kommune 99,7 99,4 98,5 97,8 98,5
Strand kommune 88,5 95,8 91,4 92,0 87,3
Sund kommune 99,3 98,3 99,7 97,8 99,3
Time kommune 92,0 95,8 94,2 94,0 93,8
Vennesla kommune 99,6 97,3 97,4 98,0 98,2
Verdal kommune 100,0 97,7 99,8 100,0 100,0
Ørland kommune 100,0 100,0 96,9 96,5 92,5
Lærertimer som gis til undervisning
Askim kommune 107 471 107 600 109 186 112 230 110 372
Bamble kommune 92 980 95 640 97 368 108 412 101 065
Frogn kommune 100 445 109 869 118 273 125 492 121 657
Førde kommune 101 580 101 773 103 929 110 202 111 168
Gjesdal kommune 93 671 93 750 96 166 96 275 99 997
Herøy kommune 71 074 70 352 72 089 73 155 74 162
Hole kommune 52 081 50 490 50 265 49 480 52 960
Kongsvinger kommune 118 174 118 878 123 311 119 103 114 344
Levanger kommune 153 888 144 721 147 613 153 577 147 009
Malvik kommune 105 057 105 433 109 543 106 709 104 662
Mandal kommune 103 423 100 690 104 260 102 622 107 556
Meland kommune 69 771 76 209 78 676 87 571 86 778
Os kommune 128 768 131 798 132 157 139 848 156 356
Randaberg kommune 92 213 88 399 92 050 93 210 86 462
Re kommune 74 843 71 075 69 748 69 400 69 263
Sogndal kommune 57 452 56 770 56 570 57 382 60 631
Stord kommune 146 158 140 281 141 262 145 121 145 694
Strand kommune 93 069 95 610 101 490 105 883 109 690
Sund kommune 50 410 55 235 54 850 58 221 63 043
Time kommune 143 154 139 452 140 404 147 186 146 875
Vennesla kommune 103 245 106 019 111 917 114 827 117 761
Verdal kommune 106 922 106 979 108 642 110 038 111 011
Ørland kommune 35 218 34 779 36 244 37 612 36 683
Undervisningstimer totalt per elev
Askim kommune 55 54 55 55 53
Bamble kommune 55 58 60 66 62
Frogn kommune 50 55 59 63 61
Førde kommune 56 55 56 59 60
Gjesdal kommune 58 57 56 56 58
Herøy kommune 60 60 61 61 63
Hole kommune 63 61 60 58 58
Kongsvinger kommune 60 60 62 61 58
Levanger kommune 62 58 58 60 57
Malvik kommune 56 56 57 55 54
Mandal kommune 49 49 50 48 52
Meland kommune 59 63 64 69 65
Os kommune 48 48 47 48 53
Randaberg kommune 62 60 62 62 57
Re kommune 64 59 58 57 56
Sogndal kommune 61 59 59 60 64
Stord kommune 58 56 57 58 58
Strand kommune 52 54 56 58 58
Sund kommune 56 57 55 58 58
Time kommune 57 54 53 55 55
Vennesla kommune 58 59 60 60 61
Verdal kommune 57 58 59 60 60
Ørland kommune 58 60 64 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no