Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 3401
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 185,5 189,8 182,8 176,6 178,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,4 11,7 12,3 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 32 34 37 36 37
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 57,3 53,5 54,8 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 18,2 20,0 20,3 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,2 12,5 12,5 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,9 14,4 16,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,7 14,9 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 95,1 92,8 93,9 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 118 878 123 311 119 103 114 344 116 772
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 61 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no