Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 186,8 185,5 189,8 182,8 176,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,8 11,4 11,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 30 32 34 37 36
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,9 62,2 57,3 53,5 54,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 17,0 18,2 20,0 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,4 12,2 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 14,3 13,9 14,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,0 14,7 14,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 97,3 95,1 92,8 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 118 174 118 878 123 311 119 103 114 344
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 62 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no