Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvik skole
Kong Olavs Vei 826
9436 KONGSVIK
Org.nr 975288056
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 9,2 7,0 7,1 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0 4,8 6,2 5,7 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,8 63,3 425,0 31,1 70,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 6,5 1,1 15,0 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,1 5,6 7,1 6,2 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,8 5,2 6,9 7,1 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2 5,6 7,5 7,4 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8 7,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,7 94,0 80,9 82,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 401 5 619 3 879 4 052 3 965
Undervisningstimer totalt per elev 142 148 114 123 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no