Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongsvik skole
Kong Olavs Vei 826
9436 KONGSVIK
Org.nr 975288056
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tjeldsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 8,0 9,2 7,0 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 5,0 4,8 6,2 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,1 32,8 63,3 425,0 31,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 14,4 6,5 1,1 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 5,1 5,6 7,1 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 6,8 5,2 6,9 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 6,2 5,6 7,5 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 82,7 94,0 80,9 82,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 210 5 401 5 619 3 879 4 052
Undervisningstimer totalt per elev 117 142 148 114 123
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no