Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongshaugen Kristne grunnskole (privat)
Gamle Ravei 312
3270 LARVIK
Org.nr 915225713
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongshaugen Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 11,3 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 2,7 3,6 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,0 40,4 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 8,8 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,4 4,8 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 1,7 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 2,9 3,8 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 48,8 60,0 40,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 011 7 981 3 791
Undervisningstimer totalt per elev 270 200 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no