Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongshaugen Kristne grunnskole (privat)
Gamle Ravei 312
3270 LARVIK
Org.nr 915225713
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongshaugen Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 11,3 5,7 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 2,7 3,6 8,3 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,0 40,4 53,7 68,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 8,8 14,3 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,4 4,8 10,1 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 1,7 6,4 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 2,9 3,8 10,7 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8 6,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 48,8 60,0 40,4 71,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 011 7 981 3 791 5 549
Undervisningstimer totalt per elev 270 200 86 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no