Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongseik ungdomsskole
Lørteveien 9
3123 TØNSBERG
Org.nr 975271242
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 25,8 27,3 25,0 23,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,3 9,7 10,4 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,8 87,6 65,0 64,7 62,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 11,2 13,2 14,4 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 15,1 13,0 13,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,9 15,2 16,6 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,4 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 554 14 694 15 779 14 703 13 946
Undervisningstimer totalt per elev 60 58 67 63 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no