Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongerød ungdomsskole
Kongerødvegen 9
3737 SKIEN
Org.nr 975294994
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 17,9 17,9 19,1 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,6 13,3 12,6 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 868,0 301,4 294,4 290,1 276,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,4 4,0 4,0 3,7 4,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 18,1 17,7 16,8 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,6 19,6 18,5 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 387 10 329 10 304 10 735 10 009
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 49 52 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no