Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kongerød ungdomsskole
Kongerødvegen 9
3737 SKIEN
Org.nr 975294994
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 17,6 17,9 17,9 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,7 13,6 13,3 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 876,0 868,0 301,4 294,4 290,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,4 1,4 4,0 4,0 3,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,3 18,3 18,1 17,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 19,5 19,6 19,6 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 919 10 387 10 329 10 304 10 735
Undervisningstimer totalt per elev 45 48 48 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no