Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Komsa skole
Bossekopveien 119
9511 ALTA
Org.nr 975294676
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 25,9 28,6 28,9 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,0 10,1 9,4 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,5 39,8 60,3 82,9 66,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,1 24,7 15,1 10,1 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 11,2 10,5 9,6 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 15,3 16,1 15,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,4 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 320 17 147 19 093 19 095 17 549
Undervisningstimer totalt per elev 73 67 73 79 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no