Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Komsa skole
Bossekopveien 119
9511 ALTA
Org.nr 975294676
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 28,6 28,9 26,6 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,1 9,4 8,8 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,8 60,3 82,9 66,8 68,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,7 15,1 10,1 11,8 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,5 9,6 9,1 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,1 15,2 14,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 98,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 147 19 093 19 095 17 549 18 704
Undervisningstimer totalt per elev 67 73 79 84 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no