Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolvikbakken ungdomsskole
Hatlaskaret 9
6016 ÅLESUND
Org.nr 974573539
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 32,8 31,3 34,7 42,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,0 14,8 14,8 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,2 291,5 228,4 258,0 239,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 3,9 5,2 4,7 4,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,5 18,6 19,8 19,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 21,6 23,8 27,7 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 27,7 22,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 839 17 659 16 366 18 527 25 306
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 44 44 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no