Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolvikbakken ungdomsskole
Borgundvegen 242
6008 ÅLESUND
Org.nr 974573539
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 32,9 32,8 31,3 34,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,9 14,0 14,8 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,6 162,2 291,5 228,4 258,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 7,5 3,9 5,2 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 18,5 18,6 19,8 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,1 21,7 21,6 23,8 27,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 27,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 195 18 839 17 659 16 366 18 527
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 47 44 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no