Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolvereid skole
Øvre Kirkåsen 8
7970 KOLVEREID
Org.nr 975268969
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nærøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 23,1 21,2 26,4 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 10,3 11,5 9,8 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,3 42,8 54,2 46,7 67,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 21,7 18,9 18,6 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 10,6 11,7 9,9 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 12,8 13,8 12,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 83,2 89,3 89,7 87,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 342 15 457 14 021 17 328 14 495
Undervisningstimer totalt per elev 79 72 64 75 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no