Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolstad skole (UTGÅTT)
Saupstadringen 16
7078 SAUPSTAD
Org.nr 975290743
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 23,4 23,0 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 12,6 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 6 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,9 42,5 117,6 99,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 25,6 9,4 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,5 12,2 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,5 16,6 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 658 14 995 15 572 15 252
Undervisningstimer totalt per elev 65 59 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no