Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolstad skole (utgått)
Saupstadringen 16
7078 SAUPSTAD
Org.nr 975290743
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 23,0 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 117,6 99,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,6 9,4 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,2 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 16,6 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 995 15 572 15 252
Undervisningstimer totalt per elev 59 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no