Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolset Oppvekst - Kolset skule
6734 RUGSUND
Org.nr 975276694
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bremanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 4,8 2,7 2,0 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,8 3,2 4,7 5,0 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,3 136,4 109,1 71,4 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 2,3 4,0 6,9 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,8 3,3 4,7 5,1 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,4 6,7 5,2 5,1 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 63,8 76,0 100,0 43,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 480 3 464 1 913 1 482 1 311
Undervisningstimer totalt per elev 155 231 159 148 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no