Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolnes skole
Skrevegen 285
5541 KOLNES
Org.nr 975275019
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kolnes skole Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 489,7 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,2 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 82 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,6 64,8 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 16,7 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,5 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,4 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 16,0 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 14,2 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 15,8 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,4 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 944 312 492 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 61 59 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no