Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolnes skole
Skrevegen 285
5541 KOLNES
Org.nr 975275019
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 944
Undervisningstimer totalt per elev 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no