Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolnes skole
Skrevegen 285
5541 KOLNES
Org.nr 975275019
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 16,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 603
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no