Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolnes skole
Skrevegen 285
5541 KOLNES
Org.nr 975275019
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 14,8 16,8 17,2 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 15,6 13,8 13,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,9 113,9 77,9 80,2 61,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 11,2 15,1 14,5 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 15,6 13,8 13,5 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 18,8 16,9 16,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 776 8 978 10 603 10 901 11 944
Undervisningstimer totalt per elev 57 48 54 55 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no