Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolltveit skule
Alebakkane 18
5360 KOLLTVEIT
Org.nr 975295109
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 20,7 21,3 22,0 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 13,1 12,8 12,8 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,1 73,2 76,4 60,4 57,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 16,2 14,9 18,8 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 13,5 13,4 13,4 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 15,5 15,2 15,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 241 13 908 14 036 14 420 13 737
Undervisningstimer totalt per elev 50 57 58 58 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no