Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolltveit skule
Alebakkane 18
5360 KOLLTVEIT
Org.nr 975295109
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 21,3 22,0 20,8 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,8 12,8 13,5 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,2 76,4 60,4 57,2 53,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 14,9 18,8 21,1 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,4 13,4 14,0 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,2 15,3 16,4 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 908 14 036 14 420 13 737 14 136
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 58 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no