Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kollmyr skole
Gulsetringen 163
3727 SKIEN
Org.nr 875298682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 21,7 21,6 22,4 19,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 17,3 17,2 16,8 18,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 173,4 135,0 127,6 117,7 96,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 11,2 11,8 12,6 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 17,3 17,4 16,9 18,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 18,1 18,1 17,9 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 672 14 056 13 997 14 661 12 471
Undervisningstimer totalt per elev 46 43 43 44 39
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no