Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kollmyr skole
Gulsetringen 163
3727 SKIEN
Org.nr 875298682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 21,6 22,4 19,2 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 17,2 16,8 18,8 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,0 127,6 117,7 96,6 128,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 11,8 12,6 17,1 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 17,4 16,9 18,9 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,1 17,9 21,0 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,4 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 056 13 997 14 661 12 471 15 224
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 44 39 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no