Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolbu skole
Vestvegen 44
2847 KOLBU
Org.nr 975274047
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 14,6 16,3 16,0 15,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,5 10,1 11,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,2 37,4 45,7 40,9 34,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 29,9 20,1 24,7 29,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,6 10,2 11,1 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 15,7 13,3 14,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 96,7 100,0 100,0 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 10 733 9 652 11 034 10 795 10 853
Undervisningstimer totalt per elev 61 59 74 67 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no