Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolbotn skole
Solkollen 12
1410 KOLBOTN
Org.nr 975272834
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 22,3 22,7 25,2 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 18,9 18,7 19,0 16,5 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 278,8 254,1 221,8 261,3 185,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 6,6 7,7 5,6 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,8 18,7 19,0 16,6 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 19,7 19,9 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8 99,8 95,1 95,9 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 14 414 14 677 15 077 16 687 17 049
Undervisningstimer totalt per elev 39 40 39 45 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no