Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolbeinsvik skule (UTGÅTT)
5394 KOLBEINSVIK
Org.nr 975287890
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Austevoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 563
Undervisningstimer totalt per elev 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no