Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kolbeinsvik Montessoriskule (privat)
Brekka 35
5394 KOLBEINSVIK
Org.nr 915098541
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kolbeinsvik Montessoriskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 3,5 4,4 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 10,1 10,2 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1 200,0 27,0 14,9 11,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,7 35,8 65,5 78,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 12,5 12,9 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 13,2 13,7 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,2 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,1 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 375 2 497 3 116 3 655
Undervisningstimer totalt per elev 99 73 72 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no