Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kokelv Oppvekstsenter - Avd skole
Kokelv
9715 KOKELV
Org.nr 975279960
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvalsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 4,1 5,6 5,6 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 4,5 5,0 3,2 3,4 2,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 76,0 73,9 43,9 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 6,1 4,1 7,3 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 4,8 4,6 5,2 3,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,7 8,7 3,3 3,2 2,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,8 6,0 3,9 4,1 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 1,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 36,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 679 2 679 3 648 3 648 3 648
Undervisningstimer totalt per elev 158 141 215 203 281
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no