Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kodal skole
Rismyrveien 6
3243 KODAL
Org.nr 975271048
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Kodal skole 15,1 14,6 16,0 14,9 14,6
Sandefjord kommune 63,0 71,9
Vestfold fylke 150,4 165,8 184,5 183,1 185,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Kodal skole 13,5 11,9 10,8 10,8 12,5
Sandefjord kommune 7,9 6,8
Vestfold fylke 9,0 8,8 8,7 9,0 8,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kodal skole 3 5 5 2 2
Sandefjord kommune 13 13
Vestfold fylke 29 29 31 40 34
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kodal skole 59,1 30,2 29,2 62,0 89,0
Sandefjord kommune 33,5 32,9
Vestfold fylke 42,8 45,0 46,2 37,0 42,6
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kodal skole 18,6 35,8 34,1 15,7 11,8
Sandefjord kommune 20,9 18,4
Vestfold fylke 19,4 17,6 16,9 21,9 18,3
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kodal skole 13,4 11,9 10,9 10,8 12,6
Sandefjord kommune 10,3 9,0
Vestfold fylke 11,1 10,8 10,2 10,2 9,7
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kodal skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandefjord kommune 9,5 8,2
Vestfold fylke 9,8 9,8 11,3 12,1 12,1
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kodal skole 18,7 14,4 13,1 13,0 16,1
Sandefjord kommune 13,4 11,7
Vestfold fylke 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kodal skole 16,8
Sandefjord kommune 11,8
Vestfold fylke 13,0
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kodal skole 15,1
Sandefjord kommune 11,9
Vestfold fylke 12,5
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kodal skole 0,0
Sandefjord kommune 11,6
Vestfold fylke 17,1
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kodal skole 100,0 86,7 84,4 89,5 94,3
Sandefjord kommune 87,9 97,5
Vestfold fylke 93,5 87,8 85,1 86,9 91,2
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Kodal skole 9 125 9 833 10 915 9 969 9 062
Sandefjord kommune 38 321 43 491
Vestfold fylke 98 750 106 797 117 062 116 773 116 778
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Kodal skole 55 62 69 69 59
Sandefjord kommune 87 100
Vestfold fylke 79 81 82 79 81
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no