Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kodal skole
Rismyrveien 6
3243 KODAL
Org.nr 975271048
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,6 16,0 14,9 14,6 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,8 10,8 12,5 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,2 29,2 62,0 89,0 59,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,8 34,1 15,7 11,8 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,9 10,8 12,6 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 13,1 13,0 16,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 84,4 89,5 94,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 833 10 915 9 969 9 062 8 574
Undervisningstimer totalt per elev 62 69 69 59 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no