Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kodal skole
Rismyrveien 6
3243 KODAL
Org.nr 975271048
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 14,6 16,0 14,9 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 11,9 10,8 10,8 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,1 30,2 29,2 62,0 89,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 35,8 34,1 15,7 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 11,9 10,9 10,8 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 14,4 13,1 13,0 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,7 84,4 89,5 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 125 9 833 10 915 9 969 9 062
Undervisningstimer totalt per elev 55 62 69 69 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no