Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Knarvik ungdomsskule
Juvikstølen 17
5916 ISDALSTØ
Org.nr 975297438
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,7 30,6 34,3 32,1 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 12,1 11,0 12,8 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,4 80,0 131,8 157,5 175,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 13,4 7,4 6,7 6,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 16,1 14,6 17,1 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 19,5 18,8 20,9 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 21 330 17 784 20 064 17 234 17 500
Undervisningstimer totalt per elev 65 54 60 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no