Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Knarvik ungdomsskule
Juvikstølen 17
5916 ISDALSTØ
Org.nr 975297438
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,5 36,7 30,6 34,3 32,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,1 12,1 11,0 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,0 79,4 80,0 131,8 157,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 11,2 13,4 7,4 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,5 16,1 14,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 17,7 19,5 18,8 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 796 21 330 17 784 20 064 17 234
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 54 60 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no